Buitenlandse ondernemer zoekt locaties voor 7 ramen restaurants in Amsterdam

Ramen in Amsterdam

De trend van Ramen restaurants gaat niet aan Nederland voorbij. Een buitenlandse horecaondernemer heeft Amsterdam uitgekozen om de eerste van zeven nieuwe vestigingen te openen. Honeyspot helpt hem bij het zoeken van een geschikte locatie.

De ondernemer koos voor het eerste restaurant een strategische mix van bezorgklanten en bezoekers en profileerde beide doelgroepen. Door de kenmerken van deze doelgroepen in Amsterdam op postcode niveau in kaart te brengen, kwamen er onverwachte locaties in beeld, die zich precies op het kruispunt van deze doelgroepen bevinden.

Vervolgens zocht Honeyspot uit het aanbod van makelaars panden die aan de fysieke en aan de vergunningseisen voldeden en legde deze panden voor aan de ondernemer. Deze kon daardoor snel schakelen en verschillende opties vergelijken