Het verhaal, de identiteit, de doelgroep en het onderscheidend vermogen van de plek

Workshops van De Plekkenmakers

Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk zijn al vroeg veel mensen betrokken: projectontwikkelaars, makelaars, landschapsarchitecten, woningcorporaties en financiers. Het vraagt heel wat om al deze partijen constructief met elkaar te laten nadenken over hoe zo’n wijk eruit moet zien. 

De Plekkenmakers heeft een methode ontwikkeld voor dat soort vraagstukken. Zij organiseren workshops waarbij wordt stilgestaan bij het verhaal van de plek, de gewenste identiteit, mogelijke doelgroepen en leefstijlen en het onderscheidend vermogen in de markt.

Honeyspot oncdersteunt zulke kwalitatieve workshops met data over doelgroepen en de markt en gebruikt daarvoor BeeModel, Honeyspot’s eigen model van klant- en bewonertypes.

BeeModel bestaat uit 12 profielen, die ieder staan voor een groep mensen die gekenmerkt wordt door een bepaalde levensfase, inkomen en gezinssamenstelling. Hiermee kan Honeyspot analyseren hoeveel BeeModels er in een bepaald gebied wonen en waar de kans het grootst is dat je ze tegenkomt.