Wat je moet weten over databronnen

Voor het genereren va inzicht in waar doelgroepen zich bevinden gebruiken we databestanden. In verreweg de meeste gevallen komen deze databestanden van openbare bronnen. Er zijn drie dingen die je daarover moet weten.

Elke databron geeft inzicht in één aspect

Met data meet je één gegeven. En dat gegeven zegt vaak minder dan je denkt. Wij geven bijvoorbeeld inzicht in de inkomens van huishoudens. Bij hoge inkomens ben je geneigd te denken dat mensen ook veel te besteden hebben. Maar inkomen is niet hetzelfde als koopkracht. Als  gezinnen met hoge inkomens ook hoge lasten hebben omdat ze in dure huizen wonen, kunnen ze minder besteden dan je op grond van het gezinsinkomen zou zeggen.

Databronnen zijn een moment opname

Onze analsyes zijn een momentopname. Een seconde later kan de wereld een klein beetje anders zijn, bijvoorbeeld omdat er een kindje is geboren. In de meeste gevallen merk je dat niet, omdat de verschillen minimaal zijn. Maar soms maakt zo'n verandering juist wél het verschil. Wij kunnen zulke afwijkingen niet voorkomen, maar we vermelden daarom wél altijd de bron en de publicatiedatum van de databron die we gebruiken.

We combineren databronnen

We kunnen gedetailleerde inzichten geven doordat we databronnen combineren. Zo halen we uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) informatie over het vloeroppervlak van panden. Met een andere databron filteren we op type bedrijven. Als we deze twee databronnen combineren kunnen we inzicht geven in het aantal m2 snackbar in een bepaald gebied. Of het vloeropervlak aan bouwmarkten. Soms zitten er onnauwkeurigheden in één van deze databronnen. Zo kan een huisnummer verschil er toe leiden dat een snackbar wordt geplaatst op het pand van de bouwmarkt.

Zo'n uitkomst valt natuurlijk op, omdat het resulteert in een onrealistisch snackbar vloeroppervlak. Andere fouten vallen pas op als je er nauwkeurig naar gaat kijken. Daarom vinden wij het van belang dat onze klanten altijd kritisch kijken naar de resultaten van onze analyses.