Delen

De Plekkenmakers vult kwalitatieve workshops aan met kwantitatieve informatie

BeeModels ondersteunen een creatief proces

Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk zijn al vroeg veel mensen betrokken: projectontwikkelaars, makelaars, landschapsarchitecten, woningcorporaties en financiers. Het vraagt heel wat om al deze partijen constructief met elkaar te laten nadenken over hoe zo’n wijk eruit moet zien. Maar als je heel concreet maakt wie er in de wijk gaan wonen, kom je een heel eind.

In het midden van Nederland zijn plannen om een voormalig landbouwgebied van 100 hectare te transformeren naar een wijk voor wonen, werken, winkelen en natuur. Delva Landscape Architecture heeft voor het gebied een ontwerp gemaakt waarin historische landschapselementen de basis vormen. Daarmee is bepaald waar bebouwing komt, hoe de infrastructuur eruitziet en welke ruimte wordt bestemd voor recreatie. Maar hoe nu verder? Hoe maak je de vertaalslag van functie en ruimte naar een goed verhaal? En hoe ziet de markt eruit?

Geef een plek identiteit door de unieke samenstelling en historie een plek in de plannen te geven

De Plekkenmakers heeft een methode ontwikkelt voor dat soort vraagstukken. Zij organiseren workshops waarbij wordt stilgestaan bij het verhaal van de plek, de gewenste identiteit, mogelijke doelgroepen en leefstijlen en het onderscheidend vermogen in de markt.

Michel Kolenbrander, Conceptontwikkelaar bij de Plekkenmakers. “We doen dit soort workshops vaak en in een vroeg stadium van projecten. Ieder gebied heeft zijn unieke samenstelling en historie. Een plek krijgt identiteit als je die unieke aspecten een plek in de plannen geeft. We kijken vanuit het dna van de plek open en creatief met alle stakeholders naar de kansen en mogelijkheden en vertalen dat naar een onderscheidende positionering en concept. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan kwantitatieve informatie als ondersteuning van dit creatieve proces. 

Gebruik kwantitatieve informatie ter ondersteuning van het creatieve proces

Kolenbrander vroeg Honeyspot om een kwalitatieve workshop te ondersteunen met data over doelgroepen en de markt. Honeyspot zette daarvoor BeeModels in, Honeyspot’s eigen model van klant- en bewonertypes. BeeModels bestaat uit 7 profielen, die ieder staan voor een groep mensen die gekenmerkt wordt door een bepaalde levensfase, inkomen en gezinssamenstelling. Hiermee kan Honeyspot analyseren hoeveel BeeModels er in een bepaald gebied wonen en waar de kans het grootst is dat je ze tegenkomt. 

Met deze data als onderlegger, bouwt Kolenbrander samen met de expertise van de stakeholders een kwalitatief eisen- en wensenpakket op. Rogier Hendriks, Landscape designer bij Delva: “De BeeModels van Honeyspot zijn een goed middel om inzicht te krijgen in de mogelijke doelgroepen."

Gebruik feitelijke informatie om het proces te versnellen

BeeModels zijn zo ontwikkeld dat Honeyspot de aanwezigheid in een bepaald gebied kan voorspellen. Daarmee kunnen BeeModels letterlijk in kaart worden gebracht.  De potentie van iedere doelgroep en de onderlinge verhoudingen tussen de doelgroepen wordt daardoor meteen duidelijk. Dat maakt de discussie extra concreet en zorgt al in een vroeg stadium dat de commerciële aspecten worden meegenomen. Kolenbrander: “Het is interessant om te zien dat concrete getallen over doelgroepen dat proces versnellen. Cijfers overtuigen en zorgen voor meer inzicht.”
 
Paul Willems, CEO van Honeyspot: “Dit soort projecten zijn geweldig om aan mee te werken. Het gaat echt over hoe mensen zich op de lange termijn bewegen. En het is mooi dat Honeyspot in zo’n project waarde kan toevoegen: er zijn al zoveel belangen te verenigen dat het helpt als je geen discussie hoeft te voeren over de feiten. Onze datagedreven analyses dragen daaraan bij, omdat ze de feiten toegankelijk presenteren.”

Naast vastgoedprojecten, levert Honeyspot onder andere analyses aan horecaformules en -adviseurs voor haalbaarheid- en vestigingsplaatsonderzoeken.

Download als PDF

We hebben dit artikel ook als opgemaakt PDF beschikbaar.

Honeyspot data voor vlekkenplannen 

Honeyspot data wordt regelmatig gebruikt in de vastgoedsector. Soms ook om heel concreet vierkante meters toe te wijzen aan functies. Lees daar meer over in onze case over het Holenkwartier in Hoorn.

Meer over doelgroepen

In dit artikel beschrijven we hoe de Plekkenmakers ons klantmodel BeeModel hebben ingezet om doelgroepen een gezicht te geven. Wil je meer weten over het gebruik van doelgroepen?

Factsheet BeeModel

BeeModel hebben we speciaal ontwikkeld om je te helpen met het bepalen van je doelgroepen. We hebben er een uitgebreid factsheet over gemaakt met alle kenmerken en beschrijvingen van onze BeeModels.

Honeyspot en vastgoedspecialisten

Wil je meer weten over wat Honeyspot kan doen in de vastgoedsector, kijk dan op onze pagina voor vastgoedspecialisten

Meer weten of advies nodig?

Wij nemen binnen drie werkdagen contact met je op