Begrippenlijst

Op deze website en in onze rapporten gebruiken we een aantal termen en definities. Hieronder kun je deze termen opzoeken en lezen wat wij ermee bedoelen.

Aantal vestigingen

Het aantal vestigingen dat je wilt openen binnen het zoekgebied. In een berekening met meer dan één vestiging wordt wordt gezocht naar de locaties die gezamenlijk te grootste dekking hebben. Dat betekent dat de verzorgingsgebieden elkaar zo min mogelijk overlappen. Wanneer we een Sweetspot analyse voor een aantal vestigingen berekenen, hanteren we in principe voor alle vestigingen hetzelfde verzorgingsgebied.

Door het aantal vestigingen te variëren kun je zien met welk aantal vestigingen je de beste dekking van je doelgroepen behaalt. Ook als je niet direct met meer vestigingen start, kan dit toch zinvol zijn om te analyseren, omdat je daarmee de groeipotentie in het zoekgebied kan vaststellen. Door vestigingen toe te voegen zullen de locaties van alle vestigingen opnieuw worden berekend.

Catchment analyse

Analysemethode waarbij we eerst het verzorgingsgebied van een bepaalde locatie bepalen en vervolgens in dat verzorgingsgebied de doelgroepen en/of voorzieningen in kaart brengen.

Concurrentie

Binnen het zoekgebied kunnen concurrenten worden gedefinieerd. In een berekening met concurrentie houden we rekening met de aantrekkingskracht van concurrentie door zoveel mogelijk overlap met het verzorgingsgebied van de concurrentie te genereren. Concurrentie definiëren in Sweetspot analyse is alleen zinvol als de locatie van meer dan één vestigingslocatie wordt berekend.

Wanneer we een Sweetspot met concurrentie berekenen, hanteren we voor de concurrentie hetzelfde verzorgingsgebied als voor de vestigingslocatie.

Dekking

Het aantal keer dat we een zoekparameter tellen binnen het verzorgingsgebied ten opzichte van het totaal aantal dat de zoekparameter voorkomt binnen het zoekgebied. 

Dichtheid

Het aantal keren dat we een zoekparameter tellen binnen een bepaald geografisch oppervlak, zoals het zoekgebied of het verzorgingsgebied. Hoe hoger de dichtheid, hoe beter de zoekparameter vertegenwoordigd is. 

Doelgroep

Het type klant waar je naar zoekt. Bijv. 'studenten' of 'zakelijke klanten voor de lunch'. Doelgroepen kunnen we niet direct zoeken. We vertalen de doelgroep in zoekparameters.

Franchises

Binnen het zoekgebied kunnen franchise-nemers worden gedefinieerd. In een berekening met franchise-nemers houden we rekening met de wederzijdse belangen door zo min mogelijk overlap in de verzorgingsgebieden te genereren.

Wanneer we een Sweetspot analyses met franchisesberekenen, hanteren we voor alle franchise-nemershetzelfde verzorgingsgebied als voor de vestigingslocatie.

Hittekaart

Een visualisatie van de dichtheid van een zoekparameter in een zoekgebied. De visualisatie wordt vaak gemaakt door een kleurverloop over een kaart van het zoekgebied te leggen. Het kleurverloop geeft aan op welke plekken er een hoge dichtheid en op welke plekken er een lage dichtheid van een zoekparameter gemeten wordt.

Hotspot

Een plek op een hittekaart waar (lokaal) de hoogste dichtheid van een zoekparameter gemeten wordt. Hittekaarten kunnen meer dan één hotspot bevatten.

Inkomens

In sommige producten visualiseren we de bruto inkomens van bewoners per jaar. Deze analyse deelt bewoners in vier groepen in, op basis van de 2019 tarieven in Box 1 van de Nederlandse belastingdienst. Meer informatie over deze tarieven kun je vinden op de site van de belastingdienst.

Resultatenlaag

Voor elke zoekparameter genereren we een hittekaart. Deze hittekaarten leggen we over elkaar heen waarbij we rekening houden met de weging van iedere zoekparameter. Alle hittekaarten samen vormen de resultatenlaag: een hittekaart die het zoekprofiel visualiseert. Deze kaart gebruiken we voor de berekening van de vestigingslocatie(s).

Scenario

Het aantal vestigingen, het verzorgingsgebied en de definitie van concurrentie of franchises noemen we het scenario. Op een bepaald scenario maken we de bepalen we de vestigingslocatie(s). Om inzicht te krijgen in de dynamiek van het verzorgingsgebied, adviseren we de vestigingslocatie(s) in minimaal 3 scenario's te bepalen.  

Sweetspot analyse

Analysemethode waarmee de optimale vestigingslocatie(s) op basis van een aantal zoekparameters en één of meer scenario's worden berekend.

Verzorgingsgebied

De maximale afstand die je doelgroep wil afleggen naar jouw vestiging, gemeten in minuten reistijd. Bij het verzorgingsgebied moet worden aangegeven van welk vervoermiddel gebruikt wordt. Omdat we werkelijke reistijd meten, heeft het verzorgingsgebied een grillig patroon.

Wanneer we een Sweetspot analyse met concurrentie berekenen, hanteren we voor de concurrentie hetzelfde verzorgingsgebied als voor de vestigingslocatie.

Vestigingslocatie

In Sweetspot analyses: De locatie waar je naar op zoek bent en die Honeyspot je op basis van het gekozen zoekprofiel en het scenario heeft bepaald.

In Catchment analyses: De locatie die we als uitgangspunt nemen voor het bepalen van het verzorgingsgebied.

Weging

De onderlinge verhouding waarin je de zoekparameters wilt laten meetellen (op een schaal van 1 tot 4). Zoekparameters die je belangrijker vindt, geef je een hogere weging.

Werkplekken

In sommige producten visualiseren we werkplekken in vier verschillende categorieën. Deze categorieën zijn samengesteld uit de hoofdcategorieën van de Standaard Bedrijfsindeling van de Kamer van Koophandel. Deze indeling kun je hier downloaden. De categorieën zijn als volgt samengesteld:

  • Categorie 1 - Zakelijke dienstverlening: J, K, L, M
  • Categorie 2 - Overheid en Onderwijs: O, P, Q, R
  • Categorie 3 - Horeca en Middenstand: G, I, N,
  • Categorie 4 - Industrie en overige bedrijftakken: A, B, C, D, E, F, H, S, T, U 

Zoekcategorie

In Catchment analyses: Het onderwerp waarover je inzicht wilt verkrijgen, zoals de leeftijd van bewoners of het inkomen van huishoudens.

Zoekgebied

De stad of regio, waarbinnen we zoeken naar je doelgroep.

Zoekparameters

Een meetbaar kenmerk van een doelgroep. We zoeken naar of analyseren een aantal meetbare kenmerken om een doelgroep mee te identificeren. De doelgroep studenten definiëren we bijvoorbeeld door de zoekparameters 'inwoners tussen 15–25 jaar' en 'meerpersoonshuishoudens zonder kinderen' te meten.

Zoekprofiel

Het zoekprofiel bestaat uit de rekenkundige combinatie van alle zoekparameters en hun weging. Per Sweetspot analyse werken we met één zoekprofiel, waarop we verschillende scenario's toepassen